Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Căutări’ Category

Propria-mi imagine

            M-am revăzut sub numele pământesc ce mi s-a dat de părinţi-mi tereştri, şi asta uitîndu-mă în oglinda timpului, după mai bine de o jumătate de veac pământesc. Apoi m-am revăzut în albumele de familie: poze îngălbenite de timp, poze alb-negru ale adolecenţei, apoi poze color, ca mai apoi deja matur, să mă găsesc numai în albume computerizate. De fapt tot noianul ăsta de poze îmi arată evoluţia fizicului, zîmbetul rămînînd neschimbat – imagine a sufletului.

            Mi-am revăzut imaginea chakrală, cu dezvoltarea ei naturală, măsurată în etape de cîte 7 ani tereştri. Am remarcat evenimentele traumatice prin care am trecut în fiecare etapă, dar care azi sunt deja depăşite şi aruncate în neantul nemărginit a memoriei universale.

            M-am oglindit în culorile Astrale ale Zodiei în care m-am născut , o combinaţie de reflexie ale cristalelor Zodiei. M-am regăsit în vibraţiile cristalelor, în aura –mi protectoare.

            Şi în final mi-am găsit reflectatre spiritului şi a sufletului.

Mulţumit de imaginea-mi holistică trec pragul unui nou an terestru în viaţa-mi trupească.

             

Read Full Post »

            Reverberaţiile gongului, m-au dus în lumea liniştită a meditaţiei. Briza mării mă răcoreşte, luîndu-mă sub faldurile ei într-o lume armonică. Mă regăsesc într-o lume lipsită de grijile lumeşti. Sunt Eu cu Mine Însumi. Şed la taifas cu propriul meu suflet. Întreb încotr-o mă îndreaptă. Depinde de tine, depinde ce vrei, vine răspunsul ca o întrebare. Vreau să mă preocup de tine, îi răspund, dar pentru asta trebue să am asigurată viaţa-mi cotidiană. O ai, ocupăte de cele lumeşti o treime din zi, şi acordă-ţi o treime ţie. Frumos spus, dar ziua are 24 de ore. Nu gîndesc în ore, ci în timp. Am priceput.

            Şi acum, trecînd în Noul An, înţelegîndu-mi rostul sufletesc, îmi acord  treimea, restul aranjîndu-se de la sine.

            Întrebat fiind de către cunoscuţi şi prieteni, ştiind că Eu îi respect, dar nu frecventez Templul (Sinagoga), ce voi face de Yom Kippur ( Ziua ispăşirii) cea mai importantă zi din  Zilele temerii reverenţioase, le-am răspuns Stau la taifas cu proriul meu Suflet.

Read Full Post »

Revolta

            Plec. Mă simt atras de lumea energetică. În fond, teoretic sunt o energie. Acu’ îs o energie materializată prin MASĂ, încadrată de societatea umană în funcţie de locul în care m-am născut, de proeminenţa dintre picioare (sex), de religia părinţilor (nici măcar pe asta nu mi-am ales-o), etnic nu prea mai are importanţă, căci graniţele nu sunt o constantă. Plec. M-am eterizat, pierzîndu-mi MASA, am redevenit o energie, mi-am pierdut catalogarea. Sunt liber. Sunt un SPIRIT fără adresă, sunt un quantum de informaţie. Acu’ numai am restricţii de exprimare. Cine are nevoie, mă foloseşte ca informaţie; eu între timp străbat lumile, îmbogăţindu-mă şi mărindu-mi quantumul informaţional. Din cînd în cînd mă reîntorc în forma-mi de MASĂ, sporovăind cu prietenii.

 

Read Full Post »

Fericirea Lăuntrică

 

            Luna s-a ascuns în umbra Pământului. Soarele s-a ascuns în umbra Galactică. Meteoritul nedumerit, a căzut în neantul Cosmic. Iar Eu, mi-am continuat zboru-mi în Meditaţia adîncă în care căzusem în această seară de Sfîntă Mărie Mare.

            Dimineaţa o petrecusem cu prietenii la Curtea de Argeş, în Beserica Meşterului Manole. Acu, la asfinţit m-am retras de unul singur pe un tăpşan. Pînă la Luceafăr am petrecut de unu singur, retras în mine însumi. Am trecut în revistă prin cele prin care am trecut, zbuciumul căutărilor. Nici o dată nu mi-a lipsit nimic, căci am privit partea plină a Pocalului, necăutînd să-l umplu. Nu, nu m-am mulţumit cu ce am primit, dar n-am pizmuit pe cei ce aveau mai mult. Am constatat că Eu îs fericit cu ce am fost hărăzit şi cu ce-am realizat, în timp ce mulţi mă pizmuiau, pentru fericirea-mi lăuntrică.

            Acum învăţ să propăvăduiesc căutarea fericrii lăuntrice, căci  ea este parte din Fericirea Adevărată.

            Raza Lunii luminînd  Luceafăru m-o readus pe lumile Pământului

Read Full Post »

            Plec în alte lumi din tumultumul cotidian. Cotidianul mă face să mă simt muritor, mă face să simt cum mi se scurge timpul, în timp ce cuvintele îmi dau senzaţia de nemurire. Plec în lumea cuvintelor, lăsînd povara cotidiană.

            Mă complac în lumile scrise de alţii, ca din când în când să plec în cea concepută de mine. E o lumă nesfîrşită, o lume blajină şi înţelegătoare. Acilea sunt într-o vacanţă perpetuă a spiritului. Acilea spiritul mi se bucură de întîlniri cu un număr nesfîrşit de spirite luminate care îl înalţă, îl îndrumă, şi în final mă energizează pozitiv pentru Cotidianul în care trăiesc. Clipele de veşnicie din lumea spirituală mă întineresc prelungindu-mi timpul muritor.

Read Full Post »

            M-am aventurat în adîncimile meditaţiei, căutîndu-mi odihna sufletului, a spiritului.

Am părăsit lumea fizică cunoscută, trecînd prin libaţiuni în lumea spirtului, a sufletului. Aici este linişte, frămîntările şi nesiguranţele exstenţei, ne-existînd.

            În timp terestru, petrec mai puţin de-un sfert de oră, dar mă întorc în cotidian ca după un somn bun, refăcut şi calm, cu zîmbetul îngăduitor al celui ce înţelege. Acum la a doua tinereţe, în urma modurilor de viaţă prin care am trecut, încep să înţeleg esenţa exprimată prin „lasă-ţi timp şi pentru tine”.

            Mă retrag în meditaţie, ca apoi să mă destind scriind. Scriu pentru sufletul meu, împărtăşind-mi experienţa meditativă pe un blogg.

            Lasă-ţi timp pentru tine nu este legat de situaţia fizică sau materială în care te afli. Lăsîndu-ţi timp pentru tine, câteva momente în timpul zilei, te va apropia de ţelurile existenţialiste pe care ţi le propui, făcîndu-ţi viaţa mai armonioasă.

Read Full Post »

Futurologie

              Sunt în agora luminată de Sorii Cunoaşterii. Filozofăm despre cosmologia lumii umane. Înţelegerea filozofiei teoriilor cosmologiilor dezvoltării omenirii de la începuturi (indiferent de Bumul Primodial considerat de teologi, de fizicieni, astro-fizicieni, filozofi, samd), interpretarea lor corectă, va duce la rezolvarea conflictelor şi la reechilibrarea energetică a Planetei.

            Resursele Planetei combinate cu cele Cosmice sunt inepuizabile. Suprafaţa Planetei este suficientă, deşerturile urmînd să fie transformate, pădurile urmînd să fie protejate.

            Modul de administrare a resurselor, modul de abordare a neînţelegerilor, de interpretare a relaţiilor teritoriale şi dezvoltare zonală trebuesc schimbate. Dezvoltarea globală, echilibrată, redistribuţia vor duce la echilibrul Planetar. Ideea producerii necesarului real, nu a supraproducţiei, consumul după necesităţi, belşug dar nu risipă, vor echilibra Planeta şi toate astea nu în detrimentul diversificării.

            Formarea unui Parlament Unic Planetar, coordonator al dezvoltării şi distribuţiei resurselor va „salva” Planeta din impasul actual, impas provocat de grupuri doctrinare şi statale ce doresc hegemonie.

 

            Întrebarea este cît timp va lua omenirii să ajungă la concluzia corectă.

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »